Biznesplan myjni samoobsługowej

Biznesplan myjni samoobsługowej

Biznesplan opracowany w procesie planowania myjni samoobsługowej jest strategią działania, rozwoju i rentowności biznesu. Planując każdy kompleks, firma „DeWash” przeprowadza badania marketingowe, których wyniki:

przedstawione zostają określone wymagania dotyczące lokalizacji i powierzchni terenu;

określa się optymalną liczbę stanowisk myjących i dobiera najbardziej efektywne wyposażenie kompleksu;

 opracowywane są kampanie reklamowe i promocje w celu zatrzymania starych i przyciągnięcia nowych klientów;

przyszłym właścicielem oferuje się możliwość świadczenia dodatkowych usług, które znacznie zwiększają rentowność biznesu;

kształtowana jest konkurencyjna polityka cenowa oraz proponowany jest szczegółowy plan zwiększenia rentowności i dalszej rozbudowy biznesu.

Szczegółowy biznesplan myjni samoobsługowej pozwala na szybki zwrot zainwestowanych środków. Jednocześnie maksymalizuje się rentowność, a przy rozszerzeniu działalności znacznie wzrasta dochód kompleksu.

Dlaczego my?

Założona w 2007 roku firma „DeWash” jest jedną z wiodących europejskich marek i uznanym liderem na ukraińskim rynku budowy myjni samoobsługowych pod klucz.

Doświadczenie, które zdobyliśmy przez lata i ciągła modernizacja wszystkich procesów pozwoliły nam:

stale się doskonalić i wdrażać nowe technologie

pracować zgodnie z najwyższymi standardami jakości i bezpieczeństwa

utworzenie własnego call center i service Desk w celu zapewnienia całodobowej informacji i wsparcia technicznego dla naszych partnerów

zebranie zespołu wysoce profesjonalnych projektantów, konstruktorów i instalatorów sprzętu

opracowanie skutecznych instrumentów do zdalnego zarządzania i kontroli działalności

stworzenie własnego centrum szkolenia i rozwoju zawodowego pracowników kompleksu

Oferujemy biznesplan myjni samoobsługowej indywidualnie zaprojektowany dla każdego partnera, dzielimy się naszym wieloletnim doświadczeniem w skutecznym prowadzeniu kompleksów myjni. 
Dołączając do naszego przyjaznego zespołu, staniesz się liderem rynku w swoim regionie, mieście.

Najważniejsze kroki przed rozpoczęciem budowy kompleksu myjni samoobsługowych

Szczegółowy biznesplan dla myjni samoobsługowej w początkowej fazie budowy kompleksowego założenia:

Rejestracja działki

Istnieją 2 możliwości uzyskania aktów własności do działki:

 1. Podpisanie umowy kupna-sprzedaży z właścicielem działki, która odpowiada parametrom działki po zakupie.
 2. Zawarcie umowy dzierżawy działki na określony czas.

Przy tworzeniu biznesplanu dla myjni samoobsługowej należy również wziąć pod uwagę, że niezbędny będzie czas i dodatkowe koszty na uzyskanie pozwolenia na budowę kompleksu na działce.

1

Wypełnianie planu myjni samochodowej

W fazie wypełniania planu myjni należy wyszczególnić i wprowadzić do planu następujące elementy:

 1. Plan marketingowy – analiza potrzeb właścicieli samochodów i zapotrzebowania na oferowane usługi. Na podstawie otrzymanych danych określa się: strategię funkcjonowania, politykę cenową, warunki opłacalności, strategię rozwoju.
 2. Plan produkcyjny, który obejmuje: powierzchnię terenu, pomieszczenia techniczne, liczbę stanowisk, maksymalną pojemność kompleksu (liczba obsługiwanych samochodów przez określony czas) itp.
 3. Plan organizacyjny, który obejmuje formę własności, liczbę pracowników serwisu, harmonogram pracy i inne sprawy organizacyjne.
 4. Plan finansowy – określenie kosztów założenia i prowadzenia działalności oraz potencjalnych przychodów. Na podstawie tych danych określa się rentowność myjni i okres zwrotu nakładów na kompleks.

2

Projekt myjni samoobsługowej

Jednym z najważniejszych etapów opracowania biznesplanu dla myjni samoobsługowej jest projekt kompleksu myjni, który musi zawierać:

 • wyniki badań przedprojektowych terenu;
 • koncepcję i przeznaczenie kompleksu;
  zakres zadań;
 • listę zalecanego wyposażenia;
 • plan terenu kompleksu z konstrukcjami, budynkami, drogami dojazdowymi, parkingami;
 • objaśnienia z zalecanymi technologiami i materiałami budowlanymi.
 •  

Projekt opracowywany jest w oparciu o strategie biznesplanu dla myjni samoobsługowej, z uwzględnieniem życzeń przedsiębiorcy i potrzeb potencjalnych klientów.

3

Korzyści

z budowy myjni samoobsługowej dla przedsiębiorcy.

Dzięki opracowaniu szczegółowego biznesplanu dla myjni samoobsługowej i właściwej organizacji działalności, właściciel kompleksu uzyskuje wiele korzyści:

Możliwość stałego rozwoju i zwiększenia dochodów. Jest to bardzo popularna usługa wśród miłośników samochodów, więc liczba klientów i dochód kompleksu będą rosły z każdym rokiem.

Szybki zwrot kosztów dzięki dobrze dobranej lokalizacji, optymalnej liczbie stanowisk i funkcjonowaniu kompleksu non-stop.

Niski koszt usług – przy prawidłowym podejściu do wyceny rentowność wynosi do 70-75%.

Minimalne wydatki na funkcjonowanie biznesu. Oferowany przez nas biznesplan myjni samoobsługowej przewiduje możliwość utrzymania kompleksu przez jednego operatora.

Brak skarg ze strony klientów, ponieważ samochody myją sami właściciele i nikt nie zrobi tego lepiej niż oni.

Brak ryzyka kradzieży materiałów eksploatacyjnych i pieniędzy oraz zaniedbania obowiązków przez pracowników. Zapewniamy naszym partnerom skuteczne narzędzia do zdalnego sterowania i zarządzania firmą.

Możliwość zwiększenia dochodów poprzez świadczenie szeregu usług dodatkowych

Ważnym czynnikiem rentowności i sukcesu przedsiębiorstwa jest świadczenie maksymalnej gamy opłacalnych usług. Poprzez opracowanie indywidualnego biznesplanu dla każdego partnera w celu otwarcia myjni samoobsługowej, przewidujemy możliwość wybudowania i zainstalowania:

1

Kawiarni DeWashCafé, w której właściciele samochodów mogą coś zjeść, odpocząć, napić się kawy lub kupić niezbędne produkty i napoje.

2

Wydajne odkurzacze do szybkiego i jakościowego czyszczenia wnętrza samochodu.

3

Urządzenia do czernienia opon i zabezpieczania ich przed czynnikami zewnętrznymi.

4

Robotyczne myjnie bezdotykowe RoboWash z możliwością indywidualnej konfiguracji do automatycznego wykonywania poszczególnych funkcji.

5

Myjnia z różową pianą DeNano, która skutecznie usuwa zabrudzenia i zabezpiecza karoserie samochodów.

To wszystko są bardzo poszukiwane usługi, które znacznie zwiększają rentowność kompleksów.

  Aby uzyskać konsultację

  This will close in 0 seconds

   Aby uzyskać konsultację

   This will close in 0 seconds